WWSK: Richtlijnen coronamaatregelen vanaf 4/5/2020

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die werden toegelicht op vrijdag 24 april 2020 en werden verwerkt in hun presentatie en een persbericht, wensen we u via deze weg – in afwachting van het Ministerieel Besluit – reeds te informeren over de toepassing op onze zeilclub WWSK vanaf 04 mei 2020.

Sportactiviteiten

Individuele watersportactiviteiten zijn dus opnieuw toegelaten. Georganiseerde groepstrainingen/initiaties/… zijn dat nog niet.

Het gaat om activiteiten waar er maximum 1 persoon per vaartuig is (éénmansboten zeilen, …) .  Personen (leden WWSK) die onder hetzelfde dak wonen mogen wel in 1 boot zitten (meermansboot zeilen).

WWSK Leden

Enkel WWSK leden kunnen komen zeilen. Het is niet toegestaan vrienden of 3den (niet leden WWSK) mee te brengen naar het clubterrein als je komt zeilen(samenscholingsverbod).  Elk lid brengt zeep en een handdoek mee om de handen te kunnen wassen. Het meebrengen van eventuele hand ontsmettingsgel en mondmasker wordt sterk aangeraden. Het wordt ook sterk aanbevolen om gebruik te maken van zeilhandschoenen. Het dragen van eigen zwemvest is verplicht als je gaat zeilen. Elk lid respecteert de social distance regel van 1.5 m op het WWSK terrein.  Elk lid manipuleert zijn/haar eigen boot zonder hulp van derden (in en uit het water halen).

Zondagpermanentie

Er wordt momenteel geen zondag permanentie voorzien. Er is dus geen reddingsboot van de WWSK op het water beschikbaar.  Elk lid zeilt op eigen verantwoordelijkheid.

Clubhuis en Bar

Het clubhuis en bar blijven gesloten. 

Sanitair:  

Enkel het buitentoilet (achterkant clubhuis) is beschikbaar (gekende code) . Er wordt slechts 1 persoon tegelijk toegelaten . Er zullen ontsmettingsmiddel  (ontsmettingsalcohol 70 %) en wegwerpdoekjes voorzien worden  om handen te ontsmetten voor en na het toiletbezoek.  Er zijn emmers voorzien om de handen te wassen (met eigen zeep en handdoek)

Na het gebruik van het toilet wordt de klink door de gebruiker ontsmet met de voorziene ontsmettingsmiddelen. Er wordt een vuilzak voorzien om de wegwerpdoekjes in te deponeren aan de deur van het buitentoilet.

Loods

Er wordt slechts 1 persoon of familie toegelaten per keer om de eigen boot in of uit de loods te halen.  

Weide en clubterrein:

Aan alle leden wordt gevraagd een minimale afstand van 1.5 meter van elkaar te behouden (social distance) op de botenweide en het clubterrein en niet te blijven hangen na de zeil activiteit.

Steiger:

Er worden maximum 2 personen op de steiger op hetzelfde moment toegelaten met inachtneming van de 1.5 m afstand. Dit zal ook met een bordje aan de steiger kenbaar gemaakt worden.

Boten leggen aan of vertrekken op minstens 4 meter afstand van elkaar.

Opgepast de oude steiger heeft schade geleden tijdens de voorjaars stormen en is momenteel onveilig en slecht verankerd. Omwille van de beperkingen vanwege het corona virus heeft het bestuur nog niet kunnen ingrijpen om de oude steiger te herstellen. Tot we dit in orde kunnen brengen is het gebruik van de oude steiger verboden. Hou er ook rekening mee dat een groot stuk van de oude steiger los ligt te drijven tussen beide steigers.

Verhuur materiaal en clubboten

Er wordt geen materiaal verhuurd of door de club ter beschikking gesteld aan de leden.

Zwemvesten (eigendom club) kunnen niet gebruikt worden.

Occasionele zeilers (dagverzekering)

Er worden geen occasionele zeilers toegelaten.

Het WWSK bestuur is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van deze richtlijnen van WWSK leden . Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid en goede burgerzin van het betrokken lid.

Het zeilen valt onder de individuele verantwoordelijkheid van het WWSK lid

Namens WWSK Bestuur